Како да бидеш добар менаџер

By on February 22, 2014
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Работата со луѓе не е природен талент, туку нешто што се учи. Добриот менаџер станува таков, кога учи и стекнува искуство.

Како да бидеш добар менаџер

Постојат неколку основни вештини кои ти требаат ако „менаџираш“ тим:

1. Мотивација на тимот

Основна вистина е дека човекот треба да биде мотивиран за да работи добро. Една од најважните задачи на менаџерот е токму таа да го мотивира својот тим.

Иако првата асоцијација со „мотивацијата“ се „парите“, не станува збор само за нив. Исто толку важно за еден вработен е да се чувствува ценет. Нешто како „морален хонорар“.

„Може…“ не е соодветна оценка за неверојатната идеа која ја дал човек од твојот тим. Ако мислиш дека идеата е одлична, кажи го тоа на друг начин. Чукни го човекот по рамо, кажи му искрено дека е идеата одлична (може и со други зборови) – таков тип на однос ќе покаже на тимот дека секоја добра идеа се цени, а тоа е неверојатна мотивација. Човекот е суетно суштество кое се чувствува добро кога се истакнуваат неговите квалитети и развива позитивни чувства кон луѓето кои го фалат.

Многу важно во оваа смисла е да знаеш зошто вработените остануваат во оваа компанија или организација. Повеќето луѓе не бараат само пари во нивната работа, иако тие се многу пресуден фактор. Потребни се и други нешта за да работиш и да немаш желба да ја напуштиш работата дури и по лош ден или лоша недела. Ако не знаеш кои се овие работи, прашај ги вработените. Колку повеќе знаеш за нивната мотивација, толку подобро можеш да ја одржуваш.

Менаџерот треба да биде во можност да го пренесе својот ентузијазам на својот тим – тоа е исто силна мотивација. Ако луѓето се чувствуваат воодушевено кога вршат некоја работа, тие ја извршуваат подобро.

2. Комуникација…

Најважно за однесувањето на еден менаџер е тоа да не биде двосмислено. Секое „Да“ и „Не“ треба да е јасно и прецизно кажано за да не останува простор за претпоставки и шпекулации.

Како менаџер не треба да си недостапен како член на некое кралско семејство. Секој треба да може да зборува со тебе, да ги сподели проблемите и идеите и да добие одговор. Дури и да е едно едноставно „Да, ќе размислам за твојот предлог“. (Што не значи „Ќе го заборавам за две минути.“)

Вештината да водиш разговор е исто така многу важно. Тоа се развива со текот на времето и искуството, но еве неколку важни работи:

  • Секогаш ислушај ги луѓето и не ги прекинувај;
  • Давај знаци дека слушаш (“Аха”, „Јасно“, „Да“, „И?“);
  • Гледај го човекот кој ти зборува, во очите;

Во комуникацијата помеѓу тебе и тимот ти не треба да има „расипан телефон“. Секој треба да добива задачи така што нема да има сомневање дека не разбрал за што станува збор.

Во врска со горенаведеното не треба да дозволиш некој да зборува во твое име, без да е овластен за тоа.

3. Хиерархија и пријателска атмосфера

Овие две работи тешко се комбинираат. Пријателската атмосфера е важна, но тоа не значи „пријателска“ сеедно сме надвор од работата. Луѓето со кои работиш ти се колеги иако надвор од работата сте пријатели, за тоа пријателство нема место за време на работата. Станува збор повеќе за мирна и спокојна колегијална средина, која потсетува на пријателска.

Истовремено, сепак не треба да се заборави дека ти си тој кој ја носи одговорноста за работата. Затоа треба да е јасно дека колку и да си пријателски настроен, ти си шефот. Не во оној закоравен смисол во кој сме навикнати да го гледаме менаџерот, туку во нешто многу поразлично, бидејќи сепак ти си авторитетот во тој тим.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone